+
 • _MG_9811.jpg

单头超强强力卡箍|欧式强力卡箍|不锈钢喉箍

单头超强强力卡箍喉箍-宝成喉箍卡箍 规格范围:68-73/248-260 材质:W1 钢带、舌板、轴、垫片、螺栓均为铁镀锌 W4:钢带、舌板、轴、垫片均为301ss/304ss 螺栓 A2-70

关键词:

单头强力卡箍

单头强力喉箍

强力卡箍

不锈钢卡箍

图片名称

销售热线:

 • 产品描述
  • 商品名称: 单头超强强力卡箍|欧式强力卡箍|不锈钢喉箍
  • 商品编号: QL06

  单头超强强力卡箍喉箍-宝成喉箍卡箍 规格范围:68-73/248-260 材质:W1 钢带、舌板、轴、垫片、螺栓均为铁镀锌 W4:钢带、舌板、轴、垫片均为301ss/304ss 螺栓 A2-70

  QL06 单头超强强力(Heavy Duty clamp with single bolt)
  加紧范围
  Size mm
  产品货号 Item no. 螺丝
  screw
  带宽
  bandwidth mm
  料厚
  thickness of band mm
  建议安装扭力
  suggested install torque
  W1 W4
  68-73 QL06A6873 QL06D6873 M10×70 30 1.7 30Nm
  74-79 QL06A7479 QL06D7479 M10×70
  80-85 QL06A8085 QL06D8085 M10×70
  86-91 QL06A8691 QL06D8691 M10×70
  92-97 QL06A9297 QL06D9297 M10×70
  98-103 QL06A98103 QL06D98103 M10×70
  104-112 QL106A4112 QL106D4112 M10×70
  113-121 QL116A3121 QL116D3121 M10×70
  122-130 QL126A2130 QL126D2130 M10×90
  131-139 QL136A1139 QL136D1139 M10×90
  140-148 QL146A0148 QL146D0148 M10×90
  149-161 QL146A9161 QL146D9161 M10×90
  162-174 QL166A2174 QL166D2174 M10×90
  175-187 QL176A5187 QL176D5187 M10×90
  188-200 QL186A8200 QL186D8200 M10×90
  201-213 QL206A1213 QL206D1213 M10×100
  214-226 QL216A4226 QL216D4226 M10×100
  227-239 QL226A7239 QL226D7239 M10×100
  240-252 QL246A0252 QL246D0252 M10×100
  248-260 QL246A8260 QL246D8260 M10×100

   

  材质
  Material
  钢带
  Band
  舌板
  bridge

  Trunnion
  垫片
  washer
  螺栓
  bolt
  W1 Zinc plated steel Zinc plated steel Zinc plated steel Zinc plated steel Zinc plated steel
  W4 AISI 301SS/304ss AISI 301SS/304ss AISI 301SS/304ss AISI 301SS/304ss A2-70

   

  关键词:
  • 单头强力卡箍
  • 单头强力喉箍
  • 强力卡箍
  • 不锈钢卡箍

上一页

下一页

相关产品


产品留言